Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Subscríbeche a convocatorias de emprego

Neste apartado poderás crear e xestionar as túas subscricións ás convocatorias de emprego da Administración.

* Os campos marcados con asterisco son obrigatorios
Datos xerais

Marcando/Desmarcando esta casa actívase o envío do boletín personalizado

O valor que introduza no campo Nomee da subscrición será o asunto do correo electrónico

Subscrición por nº de Corpo

Se coñece o corpo/escala do Estado polo Real Decreto de Oferta de Emprego Público, NON encha ningún outro criterio de subscrición. Esta opción de subscrición por número de Corpo unicamente está disonible para Corpos e Escalas do Estado

Subscrición personalizada

No campo Denominación do Corpo pode utilizar o asterisco como caracter comodín para substituír partes da cadea de caracteres, por exemplo: auxil* admini*

Destino das prazas

Os campos Comunidade Autónoma e Provincia admiten a selección multiple. Para marcar/desmarcar ao facer click manten pulsada a tecla Ctrl.

O ámbito geografico Nacional inclúe ao Autonómico e ao Local e o ámbito xeográfico Autonómico inclúe o Local.

Suxestións