Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
COORDINADOR
Referència:
referencia 193258
Descripció:
descripcion Coordinador/a de Sala
òrgan convocant:
organo Palau de Les Arts Reina Sofia. Fundación de la Comunitat Valenciana - COMUNITAT VALENCIANA
Unitat:
unidad El departamento de Actos y Evento
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Formación correspondiente al nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF en Protocolo o equivalente correspondiente con un título de Grado o Diplomatura que le habilite para ejercer las funciones del puesto
Places:
plazas Bolsa de empleo
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia VALENCIA
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 01/10/2021
Disposicions:
fuente DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Disposat el 31/08/2021 Publicat el 03/09/2021
descripcion Convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria para la contratación temporal en el departamento de Actos y Eventos en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía.
fuente WEB ORGANISMO
Disposat el 31/08/2021 Publicat el 03/09/2021
descripcion
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.