Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
OPERARIO
Referència:
referencia 192687
Descripció:
descripcion Operario de Cometidos Múltiples (Obras).
òrgan convocant:
organo Ayuntamiento de Boadilla del Monte - MADRID
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Ver convocatoria
Places:
plazas Convocadas: 5 Libres: 5
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia MADRID
Terminis (*):
Hasta el 25/08/2021 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposat el 23/07/2021 Publicat el 28/07/2021
descripcion Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Disposat el 06/07/2021 Publicat el 22/07/2021
descripcion
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.