Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
FACULTATIVO ESPECIALISTA
Referència:
referencia 189693
Descripció:
descripcion Área Oftalmología
òrgan convocant:
organo Consejería de Salud y Familias - ANDALUCÍA
Unitat:
unidad Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via INTERINIDAD
Titulació:
titulacion Licenciado en Medicina y estar en posesión del título de Facultativo Especialista en Oftalmología
Places:
plazas Bolsa de empleo
àmbit geogràfic:
ambitogeografico AUTONÓMICO
Comunitat autònoma:
comunidadautonoma ANDALUCÍA
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 18/01/2021 El plazo para participar en el proceso de selección finaliza el 18 de enero de 2021
Disposicions:
fuente WEB ORGANISMO
Disposat el 28/12/2020 Publicat el 07/01/2021
descripcion RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA DIRECTORA GERENTE DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL, POR LA QUE SE CONVOCA EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINIDADES Y EVENTUALIDADES, EN LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL, PARA EL PUESTO DE FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA OFTALMOLOGÍA
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Disposat el 28/12/2020 Publicat el 07/01/2021
descripcion Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir temporalidades del puesto de F.E.A. Oftalmología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.