Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
BAILARIN/BAILARINA
Referència:
referencia 184547
òrgan convocant:
organo Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico - ANDALUCÍA
Unitat:
unidad Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Sin determinar en la convocatoria
Requisits:
requisitos Experiencia contrastada de, al menos, tres años en el sector profesional del flamenco, en el puesto que se solicita
Places:
plazas Convocadas: 6 Libres: 6
àmbit geogràfic:
ambitogeografico AUTONÓMICO
Comunitat autònoma:
comunidadautonoma ANDALUCÍA
Observacions:
observaciones 4 bailaores y 2 bailaoras
Terminis (*):
Hasta el 16/09/2019 Siete días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Disposat el 03/09/2019 Publicat el 09/09/2019
descripcion Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convoca con carácter urgente e inaplazable proceso de selección para la contratación de artistas, bailarines/bailarinas, guitarristas y percusionistas para la Gala de celebración del 25 aniversario del Ballet Flamenco de Andalucía
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.