Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
MÚSICO INSTRUMENTISTA
Referència:
referencia 184305
Descripció:
descripcion Oboe Solista
òrgan convocant:
organo Cabildo Insular de Tenerife - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Unitat:
unidad Presidencia Delegada del Patronato Insular de Música. Orquesta Sinfónica de Tenerife
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN FIJA
Titulació:
titulacion sin determinar
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia SANTA CRUZ DE TENERIFE
Terminis (*):
Hasta el 05/09/2019
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposat el 24/07/2019 Publicat el 16/08/2019
descripcion Resolución de 24 de julio de 2019, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Organismo Autónomo Patronato Insular de Música, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
Basis de la convocatòria:
boletinfecha BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA - 24/07/2019
Bases para la contratación pública para la selección y contratación, mediante sistema de oposición, de personal músico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife correspondiente a la plaza de Trompa Solista. Pág. 33 y ss Ampliar informació (http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2019/07/089/Bop089-19.pdf) (Abre en nueva ventana)
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.