Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
MÚSICO INSTRUMENTISTA
Referencia:
referencia 184291
Descrición:
descripcion Trompa Solista
órgano convocante:
organo Cabildo Insular de Tenerife - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Unidade:
unidad Presidencia Delegada del Patronato Insular de Música. Orquesta Sinfónica de Tenerife
Selección de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Vía:
via CONTRATACIÓN FIJA
Titulación:
titulacion sin determinar
Prazas:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prazos (*):
Hasta el 05/09/2019
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 24/07/2019 Publicado o 16/08/2019
descripcion Resolución de 24 de julio de 2019, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Organismo Autónomo Patronato Insular de Música, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
Basees da convocatoria:
boletinfecha BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA - 24/07/2019
Bases para la contratación pública para la selección y contratación, mediante sistema de oposición, de personal músico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife correspondiente a la plaza de Trompa Solista. Pág. 17 y ss Ampliar información (http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2019/07/089/Bop089-19.pdf) (Abre en nueva ventana)
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.