Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Referencia:
referencia 184269
Descrición:
descripcion Informática
órgano convocante:
organo Servicio de Salud del Principado de Asturias - ASTURIAS, PRINCIPADO DE
Unidade:
unidad Gerencia del Área Sanitaria V
Selección de:
seleccion PERSONAL ESTATUTARIO, MILITAR, OTRO
Vía:
via ESTATUTARIA
Titulación:
titulacion Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
Prazas:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia ASTURIAS
Prazos (*):
Hasta el 02/09/2019
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Disposto o 01/08/2019 Publicado o 13/08/2019
descripcion Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que convoca la cobertura, con carácter interino, de una plaza de Grupo de Gestión de la Función Administrativa (Informática).
Seguimento:
tiposeguimiento ADJUDICACIÓN
Publicado o 18/08/2020 Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se resuelve el proceso selectivo para la cobertura, con carácter interino, de una plaza de grupo de Gestión de la Función Administrativa (Informática) (https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/18/2020-06603.pdf) (Abre en nueva ventana)
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.