Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
COLABORADOR DOCTOR
Referència:
referencia 184268
òrgan convocant:
organo Universidad Pública de Navarra - NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Doctorado
Requisits:
requisitos Antigüedad en el título de Doctor de al menos 4 años.
Places:
plazas Bolsa de empleo
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia NAVARRA
Observacions:
observaciones Proyecto de Investigación “VELETA (0011-1411-2019-000005)”.
Terminis (*):
Hasta el 28/08/2019
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
Disposat el 02/08/2019 Publicat el 13/08/2019
descripcion RESOLUCIÓN 1599/2019, de 2 de agosto, del Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca proceso selectivo para la contratación en régimen laboral de personal investigador para la realización del Proyecto de Investigación “VELETA (0011-1411-2019-000005)”
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.