Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
AYUDANTE DE PROYECTO
Referencia:
referencia 184258
órgano convocante:
organo Universidad Pública de Navarra - NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE
Selección de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Vía:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación:
titulacion Grado, Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o titulaciones con el nivel 2 (Grado) MECES
Requisitos:
requisitos Inglés nivel C1 o equivalente
Prazas:
plazas Bolsa de empleo
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia NAVARRA
Observacións:
observaciones Proyecto de investigación PEJ2018-002737-P “Promoción de la ciencia excelente”.
Prazos (*):
Hasta el 28/08/2019
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
Disposto o 01/08/2019 Publicado o 13/08/2019
descripcion RESOLUCIÓN 1582/2019, de 1 de agosto, del Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca proceso selectivo para la contratación en régimen laboral de personal investigador para la realización del proyecto de investigación PEJ2018-002737-P “Promoción de la ciencia excelente”
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.