Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
AYUDANTE DE PROYECTO
Referència:
referencia 184252
òrgan convocant:
organo Universidad Pública de Navarra - NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulació:
titulacion Grado en Biología, Grado en Biotecnología, Grado en Farmacia, Grado en Bioquímica o equivalente
Places:
plazas Bolsa de empleo
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia NAVARRA
Observacions:
observaciones Proyecto de investigación PEJ2018-002869-P “Formación de personal técnico especializado en experimentación animal e investigación asociada”.
Terminis (*):
Hasta el 28/08/2019 El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
Disposat el 01/08/2019 Publicat el 13/08/2019
descripcion RESOLUCIÓN 1567/2019, de 1 de agosto, del Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca proceso selectivo para la contratación en régimen laboral de personal investigador para la realización del proyecto de investigación PEJ2018-002869-P “Formación de personal técnico especializado en experimentación animal e investigación asociada”
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.