Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
TITULADO SUPERIOR
Referencia:
referencia 181780
Descrición:
descripcion FC2
órgano convocante:
organo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Unidade:
unidad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS , AVDA. D. SANTIAGO RAMON Y CAJAL
Selección de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Vía:
via CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación:
titulacion Licenciatura/Grado Biología
Prazas:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia ALICANTE
Observacións:
observaciones Contrato-2
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 18/02/2019
Disposicións:
fuente CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposto o 07/02/2019 Publicado o 11/02/2019
descripcion Bases convocatoria
fuente CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposto o 07/02/2019 Publicado o 11/02/2019
descripcion Solicitud
Seguimento:
tiposeguimiento ADJUDICACIÓN
Publicado o 26/03/2019 Ver documento (Abre en nueva ventana)
tiposeguimiento ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS DEFINITIVO
Publicado o 15/03/2019 Ver documento (Abre en nueva ventana)
tiposeguimiento ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado o 05/03/2019 FIN SUBSANACION DE ERRORES: 12-03-2019 Ver documento (Abre en nueva ventana)
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.