Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Buscador de Emprego

titulo ANALISTA PROGRAMADOR
Referencia:
referencia 174637
Órgano convocante:
organo Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado, S.A.
Selección de:
seleccion PERSOAL LABORAL
Vía:
via PROMOCIÓN INTERNA
Titulación:
titulacion Titulación requirida para cada un dos postos é a que se especifica no Anexo I
Requisitos:
requisitos Persoal Funcionario de Carreira e Laboral Fixo do Sector Público Estatal
Prazas:
prazas Convocadas: 7 Internas: 7
Ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia MADRID
Observacións:
observacións A contratación laboral, fóra de convenio colectivo, terá o carácter de indefinida
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Ata o 12/05/2017
descripcion
Disposicións:
fonte CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposto o 06/04/2017
Publicado o 06/04/2017
descripcion Proceso de selección para cubrir prazas con Persoal Funcionario de Carreira ou Laboral fixo con destino en Departamentos ou Organismos Públicos do Sector Público Estatal en réxime de contrato laboral non acollido a convenio colectivo
Ver documento (Abre en nova xanela)
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.
Suxestións